春花秋月何时了,[1]往事知多少。
小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕阑玉砌应犹在,[2]只是朱颜改。
[3]问君能有几多愁,[4]恰似一江春水向东流。

春花秋月何时了,[1]往事知多少。
小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕阑玉砌应犹在,[2]只是朱颜改。
[3]问君能有几多愁,[4]恰似一江春水向东流。

chūn huā qiū yuè hé shí liǎo ,[1] wǎng shì zhī duō shǎo 。
xiǎo lóu zuó yè yòu dōng fēng , gù guó bù kān huí shǒu yuè míng zhōng 。

diāo lán yù qì yīng yóu zài ,[2] zhī shì zhū yán gǎi 。
[3] wèn jūn néng yǒu jī duō chóu ,[4] qià sì yī jiāng chūn shuǐ xiàng dōng liú 。

鉴赏

李煜(南唐)的《虞美人》选自 姜葆夫、韦良成选注《常用古诗》。

【注释】

[1]了:了结,完结。

[2]砌:台阶。雕阑玉砌:指远在金陵的南唐故宫。应犹:一作“依然”。

[3]朱颜改:指所怀念的人已衰老。

[4]君:李煜自称。能:或作“都”、“那”、“还”、“却”。

春花秋月:指美好的景物,但作为失国之君的李煜无心欣赏,讨厌它的无尽无休。

往事:是指昔日尊贵的帝王生活。

故国:“故国”是指已灭亡的南唐。

雕栏玉砌:“雕栏玉砌”指代旧日的宫殿,用宫殿概括一切繁华美富的东西。

朱颜改:语含双关,概括一切过往的人事,兼喻江山易主,物是人非。

【释义】

《虞美人》大约作于李煜归宋后的第三年。词中流露了不加掩饰的故国之思,据说是促使宋太宗下令毒死李煜的原因之一。那么,它等于是李煜的绝命词了。

全词以问起,以答结;由问天、问人而到自问,通过凄楚中不无激越的音调和曲折回旋、流走自如的艺术结构,使李煜沛然莫御的愁思贯穿始终,形成沁人心脾的美感效应。

诚然,李煜的故国之思也许并不值得同情,他所眷念的往事离不开“雕栏玉砌”的帝王生活和朝暮私情的宫闱秘事。但这首脍炙人口的名作,在艺术上确有独到之处:“春花秋月”人多以美好,李煜却殷切企盼它早日“了”却;小楼“东风”带来春天的信息,却反而引起李煜“不堪回首”的嗟叹,因为它们都勾发了李煜物是人非的枨触,跌衬出他的囚居异邦之愁,用以描写由珠围翠绕,烹金馔玉的江南国主一变而为长歌当哭的阶下囚的李煜的心境,是真切而又深刻的。

结句“一江春水向东流”,是以水喻愁的名句,含蓄地显示出愁思的长流不断,无穷无尽。同它相比,刘禹锡的《竹枝调》“水流无限似侬愁”,稍嫌直率,而秦观《江城子》“便作春江都是泪,流不尽,许多愁”,则又说得过尽,反而削弱了感人的力量。

可以说,李煜《虞美人》所以能引起广泛的共鸣,在很大程度上,正有赖于结句以富有感染力和向征性的比喻,将愁思写得既形象化,又抽象化:李煜并没有明确写出其愁思的真实内涵——怀念昔日纸醉金迷的享乐生活,而仅仅展示了它的外部形态——“恰似一江春水向东流。这样人们就很容易从中取得某种心灵上的呼应,并借用它来抒发自已类似的情感。因为人们的愁思虽然内涵各异,却都可以具有“恰似一江春水向东流”那样的外部形态。由于“形象往往大于思想”,李煜《虞美人》便能在广泛的范围内产生共鸣而得以千古传诵了。

【集评】

俞陛云《唐五代两宋词选释》:亡国之音,何哀思之深耶?传诵禁廷,不加悯而被祸,失国者不殉宗社,而任人宰割,良足伤矣。《后山诗话》谓秦少游词“飞红万点愁如海”出于后主“一江春水”句。

《野客丛书》又谓白乐天之“欲识愁多少,高于滟滪堆”、刘禹锡之“水流无限似浓愁”,为后主所祖,但以水喻愁,词家意所易到,屡见载籍,未必互相沿用。就词而论,李、刘、秦诸家之以水喻愁,不若后主之“春江”九字,真伤心人语也。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首感怀故国,悲愤已极。起句,追维往事,痛不欲生!满腔恨血,喷薄而出:诚《天问》之遗也。“小楼”句承起句,缩笔吞咽;“故国”句承起句,放笔呼号。一“又”字惨甚。东风又入,可见春花秋月一时尚不得遽了。罪孽未满,苦痛未尽,仍须偷息人间,历尽磨折。下片承上,从故国月明想入,揭出物是人非之意。末以问答语,吐露心中万斛愁恨,令人不堪卒读。通首一气盘旋,曲折动荡,如怨如慕,如泣如诉。

王方俊《唐宋词赏析》:这首千古传诵脍炙人口的名作《虞美人》,被前人誉为“词中之帝”,是李煜囚居汴京时所作。据王轾《默记》载:“归朝(指李煜降宋后),郁郁不乐,见于词语。”本词就是抒写这种怀念故国之情,哀叹亡国之痛的情怀的。

【鉴赏一】

1、《虞美人》这首词,传说是李煜亡国后,在七月七日晚上让自己过去的歌伎唱歌时所写,《虞美人》传出后,宋太宗认为他怀恋故国,以此为由,也就把他杀了。

2、《虞美人》这首词写得情感真挚,悲痛欲绝,尤其是最后的以“恰似一江春水向东流”来形容愁,更是深为后世词人赞赏。

3、“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”两句是以水喻愁的名句,用设问和比喻的手法,形象地写出了愁的弥漫、深浓、绵长,表现了词人内心无尽的哀伤,既有深度,又有力度。

【鉴赏二】

1、《虞美人》这首诗开头说,春花秋月的美好时光,何时了结。因为一看到春花秋月,就有无数往事涌上心头,想到在南唐时欣赏春花秋月的美好日子,不堪回首,所以怕看见春花秋月。在东风吹拂的月明之夜,金陵的故国生活不堪回首了。那里宫殿的雕栏玉砌应该还在,只是人的容貌因愁苦变得憔悴了。倘若要问有多少愁苦,恰恰像一江春水向东流去,无穷无尽。一江指长江,用一江春水来比愁,跟南唐故国金陵在江边相结合,充满怀念故国之情。应该说,李煜这样的词,不仅是写他个人的愁苦,还有极大的概括性,概括了所有具亡国之痛的人的痛苦情感,如怕看到春花秋月,怕想到过去美好的生活。再如故国的美好景物已经不堪回顾。故国的雕栏玉砌等还在,但人的容颜因愁苦而改变,这里还含有人事的改变。整首词正是反映了有亡国之痛的人的感情,担负了所有这些人的感情痛苦,这正说明《虞美人》这首词具有高度的概括性、代表性,这正是《虞美人》这首词的杰出成就。

(小提示:如果您想查询《虞美人》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站